In goed overleg met Edwin van der Hart heeft het bestuur van Apollo besloten om voor het komend seizoen, 2021-2022, op zoek te gaan naar een nieuwe coach voor het Heren 1 team.

Edwin heeft op stel en sprong de training en coaching op zich genomen en vanaf eind januari al zijn energie in het team gestoken en een aantal mooie resultaten bereikt. Apollo is Edwin daarvoor veel dank verschuldigd.