In de aanloop naar de nieuw te starten BNXT league en de voorbereidingen die Apollo daarvoor momenteel treft, is gebleken dat er een groot verschil van inzicht is over te volgen koers tussen de voorzitter, Mark van Meggelen, en de zittende bestuursleden. Mark heeft aangegeven dat deze nieuwe koers niet past bij zijn overtuigingen. Hij heeft daarom besloten terug te treden als voorzitter van Apollo Amsterdam.
Het bestuur van Apollo spreekt zijn enorme dank uit aan Mark voor de wijze waarop hij de afgelopen twee jaar Apollo door moeilijke tijden heeft weten te loodsen. Rustig en bedachtzaam als voorzitter en fanatiek meelevend langs de rand van het veld. Wij hopen hem komend seizoen bij wedstrijden in de Apollohal als fan te mogen begroeten.