Contributie

Ter stimulering van het basketbal probeert BC APOLLO Amsterdam haar contributie, zeker bij de jeugd, zo laag mogelijk te houden. Mede door hulp van veel vrijwilligers cq ouders.

Contributie wordt bepaald een aantal factoren, te weten:

  1. Leeftijdscategorie: U12, U14, U16, U18, U20, U22 of senior
  2. Hoeveelheid trainingen per week
  3. Competitie waarin men speelt (eredivisie, 2e divisie of regio)

Als je lid bent, krijg je een factuur toegestuurd, bij aanvang van het seizoen of als je je tijdens het seizoen inschrijft. Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kun je contact opnemen met  de penningmeester: penningmeester@apollobasketball.nl

Naast de contributie betaal je een éénmalig inschrijfgeld van € 15,-.

De kosten voor het tenue zijn inbegrepen bij de contributie. De tenues blijven eigendom van de vereniging.

Het is belangrijk dat alle leden op tijd hun contributie voldoen, alleen dan kan BC APOLLO Amsterdam een financieel gezonde club blijven. Indien er, na meerdere herinneringen niet (of onvoldoende) wordt betaald, dan zal het betreffende lid op non actief gesteld worden totdat de contributie alsnog betaald is. Als je tijdens een seizoen lid wordt, bepaalt het moment van inschrijven je contributie. De contributie dient dan samen met het inschrijfgeld in één keer betaald te worden.

Contributiebedragen


Stadspas

De gemeente Amsterdam heeft als stimulering, om de jeugd de mogelijkheid te bieden om georganiseerd te sporten.

Met de Stadspas kun je je kind met korting laten sporten bij een sportvereniging of sportschool.

De spelregels

  • Je bent 2 jaar of ouder en jonger dan 18 jaar en met een geldige Stadspas kun je sporten bij BC APOLLO Amsterdam
  • BC APOLLO Amsterdam vergoedt maximaal € 300,- op vertoon van de stadspas
  • Je hebt geen Stadspas maar je ouders hebben een laag inkomen
  • Sportkleding of sportschoenen worden niet vergoed.
  • Jouw kind moet één sport kiezen en mag niet overstappen naar een andere sportvereniging of sportschool.
  • Als de sportcontributie nu betaald wordt door het Jeugdsportfonds, dan moet jouw kind die periode eerst afmaken. Daarna kan jouw kind met de Stadspas sporten.

Voor meer informatie over de Stadspas, kun je kijken op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Wij vragen jullie om, indien je hiervoor in aanmerking komt, dit aan te geven op het inschrijfformulier en een kopie van voor- en achterkant stadspas mee te sturen.