Het Coronavirus heeft natuurlijk ook gevolgen voor de wedstrijden van Apollo in de Apollohal. Wedstrijden kunnen doorgang vinden, alleen als er aan (strenge) voorwaarden wordt voldaan.

Je kunt alleen naar de wedstrijd komen kijken als je je vooraf aanmeldt en reserveert, een verklaring tekent dat je gezond bent (de gezondheidscheck), en je krijgt een vaste zitplaats of tribunedeel toegewezen. De hal gaat pas een half uur voor aanvang van de wedstrijd open voor het publiek. Bij de ingang staat een zuil met desinfectiemiddel. Daarmee moet je je handen desinfecteren. Omdat we anderhalve meter uit elkaar moeten blijven kunnen er maar 4 toeschouwers op één tribune en staan de tribunes een meter van elkaar. Op de tribunes is aangegeven waar je wel en niet mag zitten.  De anderhalve meter geldt overigens niet voor jongeren onder de 18 jaar onderling en ook niet voor personen uit één huishouden. Twee tribunes zijn dan ook speciaal voor hen bestemd.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het totaal aantal toeschouwers dat bij een wedstrijd aanwezig kan zijn. We schatten in dat dat niet meer dan 90 is met de huidige tribunecapaciteit. Mogelijk dat na de herfstvakantie de capaciteit wordt verhoogd als er nieuwe tribunes zijn geplaatst.

Er mag niet geschreeuwd of luidkeels aangemoedigd worden. Toeschouwers mogen niet staan, dus iedereen moet blijven zitten, behalve als je naar het toilet moet, of als je tijdens de pauze een drankje of een snack  wil kopen. Daarna moet je direct weer naar je zitplaats op de tribune. Als de wedstrijd is afgelopen mag er geen contact gezocht worden met de spelers, en het speelveld mag niet betreden worden. Ook in de rust is het verboden op het speelveld te komen.

Na de wedstrijd zal de speaker aangeven op welke manier de toeschouwers de Apollohal weer kunnen verlaten. De nooduitgangen aan de lange zijde van de hal kunnen dan worden gebruikt als uitgang.

Voorlopig is  het even niet anders, maar laten we het beste ervan maken en ons aan alle regels en voorschriften (die komen van de overheid, de gemeente, de NBB en de Dutch Basketball League)  houden en zo proberen te zorgen dat alle wedstrijden van het seizoen doorgang kunnen vinden.