Sponsoren

Zonder sponsoren is het voor ons onmogelijk om te bouwen aan basketball in Amsterdam. Gelukkig heeft BC Apollo voor sponsoren veel te bieden! Onze teams gaan op semi-professioneel én verenigingsniveau het hele land door. Onze sponsoren zien we als partners waarmee we graag komen tot een passende samenwerking. Neem contact met ons op!

TalentSponsor / Zakelijke contributie

Als Talent Sponsor wordt je (mede-)financier van de opleiding van een talent.
Het ontwikkelen van talent is een dure aangelegenheid en een landelijk team laten deelnemen aan een landelijke divisie kost aanzienlijk meer dan de som van de contributies.

Talent sponsoring is voor ouders, familie of andere geinteresseerden met een eigen bedrijf een uitstekende manier om talent te sponsoren, aangezien sponsoring in mindering kan worden gebracht op de winst en daarmee fiscaal voordeel oplevert.

Als tegenprestatie voor de sponsoring plaatsen wij uw bedrijfslogo op de sponsorpagina van onze website.

SPONSORING VERENIGING

APOLLO SPONSOREN