Vertrouwenspersoon

Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook binnen onze club. Daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal. Binnen BC Apollo is daarom een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze persoon heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur.

Wanneer personen in de sport te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, intimidatie of vermoedens van matchfixing, is de vertrouwenspersoon binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen.

De vertrouwenspersoon is er voor leden die te maken hebben met (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag. Vaak wordt gedacht aan jonge sporters die slachtoffer worden van volwassen begeleiders, maar ongewenst gedrag komt ook voor tussen sporters onderling of begeleiders. De basistaken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • Eerste opvang: de VCP is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen. Hij of zij is bekend met de mogelijke vervolgstappen.
  • Doorverwijzen: de VCP bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de klager/melder. Hij of zij kan meldingen doorzetten naar de sportbond of het Centrum Veilig Sport.
  • Preventie: de VCP adviseert en stimuleert de vereniging of bond om preventieve maatregelingen te nemen.

De aanstelling van een vertrouwenspersoon is voor BCApollo belangrijk. De vertrouwenspersoon biedt de vereniging enerzijds een instrument is om incidenten te voorkomen (door bijvoorbeeld training door de vertrouwenspersoon aan coaches en begeleiders). Anderzijds is de vertrouwenspersoon een case-manager die erop toeziet dat belangrijke kwesties op de juiste manier geadresseerd worden.

BCApollo vertrouwenspersonen:

De vertrouwenspersonen van BC Apollo zijn:

Danielle Kleijn
Vertrouwenspersoon
Marine Berthelet
Vertrouwenspersoon

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je je wenden tot: 

Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). 

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag

Hieronder vindt je enkele voorbeelden (filmpjes) om je een idee te geven van ongewenst / grensoverschrijdend gedrag. Het ene filmpje geeft een voorbeeld van een seksueel intimiderende situatie. Het andere filmpje gaat over machtsmisbruik en intimidatie. Merk op dat ongewenst gedrag ook kan voortkomen uit hele goede bedoelingen. Maar dat maakt het niet minder ongewenst!

Twijfel je of je de vertrouwenspersoon moet benaderen? Doe het dan vooral direct. Ook twijfels over dit soort onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken. Dat kan jou, anderen, en onze club als geheel helpen om te zorgen dat basketball voor iedereen blijft wat het moet zijn: Leuk en sportief!