Over de vereniging

BC APOLLO Amsterdam richt zich voornamelijk op jeugd basketball in Amsterdam en heeft tot doel de jeugd solide op te leiden voor zowel de breedtesport als de topsport.

BC APOLLO AMSTERDAM BASKETBALL DEVELOPMENT PROGRAM

De filosofie van BC APOLLO Amsterdam is om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven om te basketballen en om die kinderen ook op het voor hun hoogst mogelijke niveau te laten spelen. In de afgelopen jaren is dat beleid succesvol gebleken: ieder jaar waren teams van BC APOLLO Amsterdam te vinden in de laatste fase van de nationale kampioenschappen. Meerdere malen kon de club een kampioenschap binnenhalen.

Vanuit die filosofie wordt er getraind en gespeeld om op te leiden. Een goede opleiding verzorgen voor de jeugd is het voornaamste doel. Presteren om te winnen is daarbij overigens ook een belangrijk aspect. Met dit beleidsplan wil BC APOLLO Amsterdam niet alleen een basketball-filosofisch beleidsstuk neerleggen, maar vooral ook de praktische aspecten van het jeugdbeleid adresseren. Er zal dan ook een complete sectie gewijd worden aan het wat en hoe. Dit document moet een ‘levend’ document zijn. Basketball is een dynamische sport met regelmatige veranderingen in regels en principes. Het spel wordt sneller, harder, hoger, beter. Het plan zal daarin constant mee moeten groeien, zonder de meest fundamentele en typische Mosquito´s aspecten uit het oog te verliezen. Het beleidsplan geeft een beeld van wat BC APOLLO Amsterdam beoogt met jeugdbeleid en moet inzicht geven aan (toekomstige) leden, sponsors, trainers/coaches en bestuur. Dit is wat en hoe BC APOLLO Amsterdam ‘het’ wil doen.

De toekomstvisie van BC APOLLO Amsterdam laat zich als volgt omschrijven. Ten eerste wil BC APOLLO Amsterdam het aantal kinderen dat kennis maakt met de basketball sport sterk laten groeien. Alle marktonderzoeken van de Nederlandse Basketbalbond wijzen uit dat hiervoor zeer goede mogelijkheden zijn. BC APOLLO Amsterdam wil met name groeien in het jongste segment, namelijk 8-14 jaar. Ook wil BC APOLLO Amsterdam deze jonge kinderen laten trainen en coachen door goede, ervaren trainers. Op deze manier wil BC APOLLO Amsterdam meehelpen aan de groeistrategie van de NBB en natuurlijk ook haar eigen talentenvijver uitbreiden. Door een intensieve samenwerking met scholen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, hoopt BC APOLLO Amsterdam deze groei te bewerkstelligen.

BC APOLLO Amsterdam richt zich vrijwel volledig op jeugd basketball, zowel in de breedte als de top en meisjes en jongens.

De club heeft als belangrijkste uitgangspunt om op te leiden door middel van het realiseren van een omgeving waar de jeugd op een ‘warme’, prettige manier leert basketballen en ook ‘normen en waarden’ leert.

BC APOLLO Amsterdam hecht veel waarde aan het binden van leden. Niet alleen de speler en speelsters, maar ook trainers. Een uitgangspunt in deze is om continuïteit van trainers/coaches te hebben, oftewel: niet te veel verloop.

Trainers moeten passen in de filosofie van de club. Kennis van zaken, openheid, rechtvaardigheid, liefde voor het spel en plezier in het werken met kinderen zijn een aantal competenties waarop trainers en coaches worden geselecteerd.

Trainingsplanning

De trainer maakt een jaarplan. Dit jaarplan zal in ieder geval een match moeten hebben met de uitgangspunten (de principles) van BC APOLLO Amsterdam basketball. Het jaarplan wordt bij het begin van het seizoen met de TC doorgesproken. Indien het team een andere coach heeft, zal ook de coach hierbij worden betrokken.

Indien meerdere trainers een team trainen, is de hoofdverantwoordelijke (1ste trainer/coach) verantwoordelijk voor het te volgen programma. Op basis van week/maand planningen kunnen de andere trainers de trainingen voorbereiden en uitvoeren.

Afbeelding: Video Analyse – Game preparation

Reizen en Toernooien

Onderdeel van de opleiding in de Apollo Hal is deelname aan internationale toernooien in Europa en de USA. Naast de trainingen, strength & conditioning work-outs in de Apollo Hal en het spelen in landelijke competities, is het belangrijk ervaring op te doen in de landen om ons heen. Internationale competitie op het hoogste niveau heeft onze spelers geholpen in hun ontwikkeling als speler en mens. Samen reizen, samen presteren buiten onze comfort zone is een belangrijke pijler gebleken in het succes van ons programma. Daarnaast geeft het onze spelers de nodige aandacht in het buitenland bij andere teams, coaches en scouts. We nemen voor, tijdens en na het seizoen deel aan toernooien voor alle leeftijdscategorieën. Dit betekent ook dat we regelmatig met selectie teams afreizen naar bestemmingen en niet altijd met de teams zoals ze zijn ingedeeld voor de competitie in Nederland. In de afgelopen jaren hebben we regelmatig goede resultaten gehaald in sterk bezette internationale evenementen en dat heeft er voor gezorgd dat we vaak terug mogen komen om ons weer te bewijzen.

Statuten en Reglementen

De vereniging handelt in lijn met haar statuten en reglementen. Om inzicht te geven in onze governance en bijbehorende processen delen we die op deze pagina.