REGELS

Ieder jaar worden de basketbal regels wel een klein beetje aangepast. De regels voor Europees basketball worden bepaald door de FIBA. Op deze pagina kan je de laatste versie van de regels downloaden. In deze publicatie vind je antwoord op al je vragen over regels. Naast deze regels vindt je op onze site ook het handboek voor door de NBB aangestelde scheidsrechters. Dat document vind je hier.

Spelregelbewijs

Voor men de scheidsrechterscursus mag doen, dient men een spelregelbewijs te halen. Het halen van het spelregelbewijs draagt ook bij aan het basketbalinzicht van de leden.

Het spelregelbewijs wordt vanaf seizoen 2022-2023 verplicht voor alle spelende leden vanaf 14 en tot en met 24 jaar. Vanaf seizoen 2022-2023 wordt er na iedere wedstrijd gecontroleerd of een speler die heeft meegedaan in het bezit is van een spelregelbewijs.

Iedereen dient ieder seizoen voor 10 september zijn bewijs gehaald te hebben, zoniet, dan zal diegene in sportlink uitgeschreven worden als spelend lid en kan dan niet meespelen, totdat het bewijs gehaald is.

Degenen die moeite hebben met het behalen van het bewijs moeten dit zelf bij de jeugdcommissie aangeven (jeugd@apollobasketball.nl). Er zal dan een sessie gehouden worden in de Apollohal. Let op: doe dit op tijd.

Hoe haal je je spelregelbewijs?

Een speler die het spelregelbewijs dient te halen, ontvangt een mail vanuit FlowSparks. Dat is een online systeem. Dit betreffen alle spelende leden (met een spelactiviteit) vanaf 13 jaar tot en met 24 jaar. De mail wordt automatisch verstuurd. In de ontvangen mail kan het lid een account aanmaken. Met dit account krijgt de speler toegang tot FlowSparks. Wanneer een lid later nogmaals wil inloggen in FlowSparks kan dat via deze link: https://login.flowsparks.com/.

Geen mail vanuit Flowsparks? Probeer dan zelf in te loggen. Waarschijnlijk kan je direct aan de slag. Geen zorgen. Het is niet heel moeilijk als je de basisregels kent.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je mailen met jeugd@apollobasketball.nl

GEDRAGSREGELS

Ook gelden er bij BC Apollo ook gedragsregels ofwel de Normen en waarden van BC Apollo Amsterdam:

Eenheid, eerlijkheid, openheid

Vanuit die basis zijn de volgende gedragsregels geformuleerd:

Op onze club:

  • Respecteren we elkaar, de tegenstanders en de scheidsrechters
  • Moedigen we elkaar positief aan
  • Gaan we netjes om met de zaal en het materiaal
  • Letten we op ons taalgebruik
  • Geven we het goede voorbeeld
  • En genieten we van onze mooie sport!

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Agressief en respectloos gedrag (verbaal en fysiek) is niet acceptabel binnen onze club. Wij zijn een jeugdontwikkelingsclub en we verwachten van ouders, coaches en alle leden dat ze met respect optreden en elkaar steunen.

Grensoverschrijdend gedrag:

Van grensoverschrijdend gedrag is sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter, ouder of coach is daarbij leidend.

Richtlijnen in geval van grensoverschrijdend gedrag:

1) Degene die voor de eerste keer grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien krijgt een waarschuwing.

2) Degene die voor de tweede grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien wordt tot nader orde geschorst.

3) Er zal informatie van alle betrokkenen worden ingewonnen. Een bijeenkomst met alle betrokkenen kan onderdeel hiervan zijn.

4) Op basis van de feiten en uitkomst van de bijeenkomst zal het bestuur een beslissing nemen en zal de geschorste op de hoogte worden gesteld van de te genomen beslissing.

5) Alle partijen dienen deze beslissing te respecteren.