Contributie

Ter stimulering van het basketbal probeert BC APOLLO Amsterdam haar contributie, zeker bij de jeugd, zo laag mogelijk te houden. Mede door hulp van veel vrijwilligers cq ouders.

Contributie wordt bepaald een aantal factoren, te weten:

  1. Leeftijdscategorie: U12, U14, U16, U18, U20, U22 of senior
  2. Hoeveelheid trainingen per week
  3. Competitie waarin men speelt (eredivisie, 2e divisie of regio)

Als je lid bent, krijg je een factuur toegestuurd, bij aanvang van het seizoen of als je je tijdens het seizoen inschrijft. Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kun je contact opnemen met  de penningmeester: penningmeester@apollobasketball.nl

Naast de contributie betaal je een éénmalig inschrijfgeld van € 15,-.

De kosten voor het tenue zijn voor alle niet-senioren teams inbegrepen bij de contributie. De tenues blijven eigendom van de vereniging.

Het is belangrijk dat alle leden op tijd hun contributie voldoen, alleen dan kan BC APOLLO Amsterdam een financieel gezonde club blijven. Indien er, na meerdere herinneringen niet (of onvoldoende) wordt betaald, dan zal het betreffende lid op non actief gesteld worden totdat de contributie alsnog betaald is. Als je tijdens een seizoen lid wordt, bepaalt het moment van inschrijven je contributie. De contributie dient dan samen met het inschrijfgeld in één keer betaald te worden.

Contributiebepaling

De actuele contributies houden we bij in een overzicht. De exact bepaalde contributies zijn daardoor voor eenieder inzichtelijk.